Nederland moet voorkomen dat vervuilde diesel naar Afrika wordt geëxporteerd in 2017

In Europa worden strenge eisen gesteld aan de voertuigen en brandstoffen die worden gebruikt. In andere landen zijn de eisen veel minder streng. Daarom wordt naar landen zoals Afrika brandstof getransporteerd die men in Nederland bijvoorbeeld niet mag gebruiken. Men heeft het hierbij onder andere over vervuilde diesel. In Nederlandse havens zoals Rotterdam en Amsterdam wordt brandstof voor Afrika geproduceerd die veel meer schadelijke stoffen bevat als de brandstof die wordt gebruikt in Europa. Zo bevat de brandstof voor Afrika veel meer zwavel en benzeen dan is toegestaan binnen de  Europese Unie. Deze gang van zaken werd eerder aangekaart door minister Lilianne Ploumen. Zij had naar eigen zeggen geen wettelijke mogelijkheden om deze situatie te gaan bestrijden.

Nederland kan wel wat doen
Milieudefensie heeft echter een onderzoek in laten stellen om toch duidelijkheid te krijgen wat Nederland kan doen om de export van vervuilde brandstof te voorkomen. Tijdens het onderzoek werd de internationale wetgeving op dit gebied geanalyseerd. Ook de Zwitserse organisatie Public Eye heeft een onderzoek uitgevoerd over de vervuilende brandstof.

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat Nederland wel degelijk wat kan doen om de export van vervuilde brandstof naar het buitenland te beperken. Dit geven de juristen van het Amerikaanse Center for International Environmental Law (CIEL) aan. Als Nederland niet ingrijpt in deze gang van zaken zou Nederland internationale verdragen schenden en bovendien ook de mensenrechten in het geding brengen.

Kwaliteit van brandstof
Een aantal bedrijven zoals Vitol en Trafigura gaan met het kabinet in gesprek “over hun verantwoordelijkheden en de wijze waarop zij hier momenteel invulling aan geven”. Daarbij worden de onderzoeksresultaten van Public Eye meegenomen. Ook wordt er nog een overheidsonderzoek uitgevoerd met betrekking tot het doen en laten van Nederlandse olie- en gasbedrijven in het buitenland. De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en de verkoop van vervuilde brandstoffen zijn van mening dat ze niets verkeerds doen. Het bedrijf Trafigura gaf in een reactie op het rapport aan dat het bedrijf brandstof produceert die voldoet aan de nationale kwaliteitseisen in alle markten waar het bedrijf actief is. In Europa werd de brandstof die nu aan Afrika wordt verkocht in de jaren negentig nog gebruikt. Inmiddels ligt de kwaliteit van de Europese brandstof echter wel veel hoger. De eisen die aan brandstoffen worden gesteld verschillen per land. Voor de Europese landen zijn echter wel centrale Europese afspraken vastgelegd over de kwaliteitseisen voor brandstof.