Werknemers op bedrijfslocaties zijn in 2021 bezorgd over besmettingsgevaar op werkvloer

In Nederland heeft niet elke werknemer de mogelijkheid om thuis te werken tijdens de coronacrisis. Er zijn verschillende beroepen en functies waarbij het noodzakelijk is om op de werkvloer of werklocatie te verschijnen. Denk hierbij aan de technische beroepen, de grote fabrieken, de bouw en de zorg. Daarbij werk je meestal niet alleen en niet afgezonderd van andere collega’s en andere mensen. De kans op besmetting met het coronavirus is daardoor aanwezig. Volgens de FNV en CNV zijn steeds meer mensen bang dat ze op hun werk worden besmet met het coronavirus. Dat hebben de vakbonden geconstateerd op basis van enquêtes. De vakbonden FNV en CNV maakten de uitkomsten van het onderzoek vrijdag 5 februari 2021 bekend. Uit het onderzoek van FNV blijkt dat 65 procent van de mensen nu bang is om het coronavirus op te lopen op de werkplaats. In de maand november was dat nog 62 procent.

Bouw en industrie

Met name in de bouw en de industrie zou er volgens de FNV veel angst zijn voor een coronabesmetting onder werknemers. in deze sectoren zou gemiddeld vier op de vijf werknemers het moeilijk vinden om voldoende afstand te kunnen houden ten opzichte van andere werknemers en andere mensen op de werkvloer. Dat komt onder andere omdat het werk op specifieke plekken moet worden uitgevoerd. Zo werkt men in de industrie met machines waarbij vaak meerdere mensen tegelijkertijd werkzaamheden moeten uitvoeren. Op de bouw werkt men vaak met meerdere personen in een ruimte. Samenwerken is vaak noodzakelijk waardoor contact onvermijdelijk is. Bovendien verplaatst men zich naar bouwlocaties vaak ook in busjes waarbij men ook dicht bij elkaar zit. Dat zelfde is het geval bij de pauzes in de schaftkeet. Veel bouwbedrijven denken na over oplossingen en hebben ook maatregelen doorgevoerd zoals vast teams en verspreid pauze houden. Momenteel lijkt het aantal besmettingen in de bouw nog mee te vallen maar dat kan vrij snel veranderen. Daarom zijn de werknemers in die sector en ook in de industrie bezorgd.