Aan welk gedrag ergeren werknemers zich op de werkvloer?

De meeste werknemers ontkomen er niet aan om samen te werken. Veel mensen vinden samenwerken leuk. Zo zijn er allemaal termen en competenties beschreven waarmee werknemers hun collegialiteit in kaart kunnen brengen tijdens persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Als mensen samenwerken hebben ze te maken met de houding en het gedrag van andere werknemers. Bepaalde gedragingen spreken mensen aan maar er is ook gedrag waaraan mensen zich ergeren.

Lilian Woltering is een deskundige op het gebied van zakelijke omgangsvormen en deed onderzoek naar gedrag dat werknemers irritant vinden van hun collega’s. In totaal werden 500 deelnemers ondervraagd tijdens het onderzoek. Er werden vragen gesteld over hun werkomstandigheden en persoonlijke frustraties. Hieronder staat de top vijf van de grootste ergernissen:
1. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens vergaderingen of gesprekken
2. Mensen die hun afspraken niet nakomen
3. Roddelen
4. Het cc’en van irrelevante mensen in mails
5. Te laat komen