Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag of VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt door sommige werkgevers en organisaties gevraagd als iemand een bepaalde taak of functie gaat uitvoeren in de maatschappij. Met een Verklaring Omtrent het Gedrag kan men aantonen dat er geen bezwaar is dat een bepaald persoon de desbetreffende functie gaat uitvoeren.

Wie verstrekt de VOG?
De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt verstrekt op basis van een screening van justitie. Justitie screent de (rechts)personen die de aanvraag van de VOG hebben gedaan. Daarbij wordt gekeken naar het wel of niet hebben van een strafblad en de eventuele strafbare feiten die zijn gepleegd. Deze gegevens zijn namelijk niet door werkgevers op te vragen en moeten door de sollicitant of werknemer zelf bij de justitie worden aangevraagd. Justitie is ook de instantie die de VOG’s verstrekt aan de aanvrager. Men krijgt een VOG als men geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant wordt geacht voor de beoogde functie of organisatie.

VOG voor natuurlijke personen en rechtspersonen
Een VOG kan zowel door een rechtspersoon (RP) als door een natuurlijk persoon (NP) worden aangevraagd. Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie en een natuurlijk persoon is een burger. Het justitiële verleden van de persoon wordt in kaart gebracht door justitie. Voor sommige personen kan dit echter ongewenst zijn omdat ze wat op hun ‘kerfstok’ hebben. Daarom stellen sommige bedrijven een VOG verplicht. In sommige branches is een VOG zelfs wettelijk verplicht.