Olieprijzen hebben bodem bereikt in 2015?

Energieminister Mohammed al-Sada van het olieproducerende emiraat Qatar heeft aangegeven dat de olieprijzen de bodem hebben bereikt in 2015. Volgens hem zullen de olieprijzen in de wereld vanaf begin 2016 gaan herstellen. Zondag 11 oktober 2015 bracht de energieminister namens Qatar een verklaring uit.

Olieaanbod groeit
Het olieaanbod uit landen buiten de OPEC neemt af door het lage prijspeil van de olie. Hierdoor zal uiteindelijk het totale aanbod van olie afnemen en dit is weer gunstig voor de prijsontwikkeling. Qatar verwacht dat de olieprijs weer zal toenemen. In 2016 verwacht het land echter een stagnatie of een afname van de olieproductie. Van zowel ontwikkelde als opkomende markten zal echter de vraag naar olie toenemen voorziet Al-Sada.

Olieprijs op de helft
De olieprijs ligt in 2015 op ongeveer de helft van het prijspeil anderhalf jaar geleden. Omdat de verkoop van olie op dit moment weinig opbrengt kiezen veel bedrijven in de olie-industrie er voor om minder investeringen te doen. Het aantal proefboringen neemt af en men houdt de productiekosten nauwlettend in de gaten voordat men olie gaat opboren uit de aardboden. Op termijn zullen echter productietekorten ontstaan waardoor de olieprijs zal toenemen.

OPEC
De OPEC is een zeer machtig kartel in de olie-industrie van de wereld. Ongeveer 40 procent van de wereldwijde oliebehoefte wordt voorzien door de OPEC. Sinds de zomer van 2014 is de olieprijs in de wereld gedaald. De OPEC heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Hoewel de vraag naar olie aan het dalen was heeft het oliekartel OPEC onder leiding van grootmacht Saudi-Arabië in een periode van zestien maanden op rij meer olie opgepompt dan het afgesproken aantal van 30 miljoen vaten per dag.

Doel van de lage olieprijs
De olieprijzen worden bewust laag gehouden door de OPEC. Hierdoor probeert het kartel andere olieproducenten uit de markt te drukken. De productiekosten van veel bedrijven en landen in de olie-industrie liggen aanzienlijk hoger dan de kosten die de meeste OPEC-landen maken voor het winnen van olie. Landen zoals Amerika kunnen hun investeringen niet terug verdienen bij een lage olieprijs. Als de olieprijs maar lang genoeg laag wordt gehouden zullen andere landen op den duur hun olieproductie minderen of stoppen. De werkwijze van de OPEC is echter risicovol. Veel landen zijn door de lage prijzen in financiële problemen gekomen. Een aantal van deze landen behoort ook tot de OPEC.

Reactie van Technisch Werken
De olieprijs is wereldwijd van belang voor de productie en transport. Niet verwonderlijk dat de olieprijs een belangrijke rol speelt in de internationale politiek. De olieprijs daalt en er vindt een politieke verschuiving in verschillende richtingen plaats. Ondanks dat merken veel mensen de gevolgen van de lage olieprijs niet in hun eigen beurs.