Vrijdag 18 oktober 2019 Willem-Alexander: stikstofprobleem moet gezamenlijk worden opgelost

Na afsluiting van een staatbezoek aan India heeft koning Willem-Alexander kort aangegeven hoe hij denkt over de stikstofproblematiek in Nederland. Hij zei: “Het stikstofprobleem is een uniek probleem dat we als samenleving als geheel moeten oplossen, niet alleen de agrariërs”. Deze uitspraak deed hij in een afsluitende persconferentie toen de koning werd gevraagd naar zijn mening over de situatie in Nederland. Daarbij werd onder andere gedoeld op de protesten van de boeren.

De koning koos zijn woorden heel bewust. Zo had de koning in november aangegeven dat we best wat trotser mochten zijn op de boeren. In een toelichting hierop gaf hij aan dat hij die uitspraak deed: “in het kader van een werkbezoek aan de boeren met minister Schouten”. Hij voegde daar aan toe: “toen klopte de uitspraak ook: ze hadden echt respect nodig. Maar we hebben het hier over een ander probleem: het stikstofprobleem is een Nederlands probleem waar we nog nooit eerder mee geconfronteerd zijn. De uitspraak dat boeren meer respect verdienen werd door hem niet weer herhaald tijdens het gesprek met de journalisten tijdens de persconferentie aldus NOS verslaggever Koninklijk Huis Kysia Hekster. Ook ging de koning niet in op de boosheid onder de boeren.