Omwonenden Tata Steel klagen over gevaarlijke stoffen in 2021

Het bedrijf Tata Steel is bijna wekelijks in het nieuws geweest de afgelopen tijd. De staalproducent heeft er voor gezorgd dat de nieuwsberichten bijna niet aan te slepen zijn. Veel berichten gingen over fusies, ontslagen en mogelijke overnames. Personeel en directie zijn vaak belangrijke onderwerpen in de berichten en vooral het verschil in inzicht hoe het verder moet. Toch komen er ook berichten in de media van omwonenden. Mensen die in de buurt van de staalproducent wonen hebben ook zorgen. Dit zijn geen zorgen over het baanbehoud maar juist om de gezondheid van de bevolking. Zo zouden tientallen omwonenden van Tata Steel hebben besloten om de staalfabrikant in IJmuiden aan te klagen voor het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.

Aanklacht tegen Tata Steel

Niet alleen de omwonenden zouden zich achter deze aanklacht hebben geschaard maar ook verschillende stichtingen, waaronder de stichting Duinbehoud. Dit heeft het Noordhollands Dagblad bekend gemaakt. Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens de omwonenden en de stichting aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. De advocaat heeft aangegeven dat de staalfabriek “gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen” zou dumpen in de lucht en de bodem van een dichtbevolkt gebied en in de vrije natuur. Dit zou opzettelijk gebeuren want het bedrijf zou “zeer riskante productieprocessen” bewust in stand houden. De advocaat stuurt de aangifte nog niet in. ze hoopt dat er nog meer mensen en stichtingen zich zullen aansluiten bij deze strafzaak. Inmiddels wordt een dossier opgebouwd. Over een aantal weken zal dit dossier worden ingediend bij het Openbaar ministerie.