Werknemers in de bouw gaan er het meest op vooruit in 2021

Mensen die aan het werk zijn in de bouw houden in 2021 verhoudingsgewijs het meeste salaris over. Dat heeft hr- en salarisdienstverlener ADP dinsdag 5 januari 2021 bekend gemaakt. Deze organisatie komt aan het begin van ieder jaar met berekeningen over de effecten van de overheidsmaatregelen op het salaris oftewel de inkomsten van werknemers in Nederland. Volgens ADP gaan werknemers die aan de slag zijn in de bouw er het meeste op vooruit in Nederland,. Dat heeft onder andere te maken met de premies die moeten worden betaald voor pensioenen.

Bouwmedewerkers houden meer nettoloon over

Ambtenaren krijgen bijvoorbeeld te maken met een stijging in de pensioenpremie van 7 euro. Dat heeft een direct effect op het bedrag dat ambtenaren maandelijks overhouden van hun salaris. Doordat de pensioenpremie in de bouw niet omhoog gaat houden werknemers in de bouw juist meer geld over. Mensen met een modaal inkomen in de bouw zouden volgens ADP ongeveer 94 euro per maand netto extra overhouden. Hoewel dit positief is voor de bouw zijn er ook zorgen. Sommige werkgevers krijgen het de komende tijd moeilijk. Ook in de bouw zijn de hindernissen nog niet allemaal voorbij. Er zijn werkgevers die loonmatigingen doorvoeren en weer andere werkgevers denken er over na om banen te schrappen. Dat heeft niet alleen met de coronacrisis te maken maar ook met de terugloop van werkzaamheden in de bouw omdat er minder bouwvergunningen worden verstrekt door gemeenten.