Werknemers draaiden meer uren tijdens coronacrisis in 2020

Door de coronacrisis hebben werknemers in Nederland meer uren gedraaid. Het ging daarbij zowel om werknemers die thuis werkten als om werknemers die op locatie aan de slag gingen. Werknemers werden daar echter niet vaker overspannen of overwerkt van. Deze conclusie werd getrokken door de TNO na een onderzoek dat deze organisatie heeft uitgevoerd. De TNO hield een enquête onder ruim tienduizend mensen.

Er is sprake van een hoog percentage van werknemers met zogenaamde burn-outklachten. Dit percentage bleef 17 procent en dat is onverminderd hoog. Volgens de TNO is de balans tussen werk en privé is niet veranderd. Het onderzoeksinstituut geeft aan dat de resultaten uit het onderzoek duidelijk maken dat veel werknemers in Nederland over voldoende veerkracht beschikken. Ongeveer een derde van de werknemers en een kwart van de werknemers die op een werklocatie buiten huis werken draaiden meer uren dan in de periode vlak voor de coronacrisis. Desondanks is het totale aantal werknemers dat overwerkt procentueel gedaald. Dit aantal nam af van 75 procent naar 61 procent. Het valt op dat de mensen die wel overwerken verhoudingsgewijs ook veel overwerken.