Werkloosheid in juni 2022 toegenomen in Nederland

In de maand juni is de werkloosheid toegenomen in Nederland. Dit is donderdag 21 juli 2022 naar voren gekomen uit een bericht van het statistiekbureau CBS. Er is volgens het CBS nog steeds sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte wordt ook inzichtelijk door werkloosheidscijfers. Uit deze cijfers komt naar voren dat 3,4 procent van de beroepsbevolking geen werk had.

In de maand april had nog 3,2 procent van de beroepsbevolking geen werk. Dat was echter wel het laagste percentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003. Aan het begin van 2022 hebben met name veel jongeren werk gevonden. In juni is de werkloosheid onder jongeren iets gestegen. In de doelgroep jongeren lag de werkloosheid in april nog op zeven procent. Dit aantal is gestegen naar 7,5 procent in juni. De werkloosheid nam het minst sterk toe in de periode van 45- tot 75-jarigen nam de werkloosheid het minst toe.