ECB renteverhoging voor een deel al verwerkt in rentepercentages in 2022

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor het eerst in elf jaar aangegeven dat ze de rente gaat verhogen. De renteverhoging gaat een groot effect hebben op de rentes van leningen waaronder hypotheken. Waarschijnlijk zullen veel consumenten de rentestijging gaan merken. Voor veel mensen zal de renteverhoging niet als een verassing komen. In eerste instantie ging de ECB uit van een stap van 0,25 procent maar inmiddels wordt gesproken over een hogere stap namelijk 0,5 procent. In macro-economische termen is dit verschil heel groot volgens macro-econoom Bert Colijn van ING.

De hogere rentepercentages zijn een gevolg van de verhoging de ECB rente. De ECB heeft de rente verhoogd vanwege de inflatie. Hoe hoger de inflatie hoe noodzakelijker het wordt voor de ECB om in te grijpen. Van oudsher is het verhogen van de rente een effectief middel om de inflatie te beteugelen. Door het verhogen van de rente gaan mensen meer sparen en minder lenen. Ze gaan ook meer letten op de uitgaven. Dat heeft natuurlijk wel een effect op de economie. Als er minder geld wordt besteed zal een economie in een recessie kunnen belanden. Dat is ook de grootste vrees voor de meeste economen en politici. Een recessie is echter niet meer te vermijden als de huidige stappen worden doorgezet.