Werkgevers kunnen subsidie krijgen als ze mensen uit bijstand aan een baan helpen vanaf 2023

Mensen die in de bijstand zitten kunnen moeilijk een baan vinden. Hoe langer je in de bijstand zit hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt en hoe groter het gat op het cv. Om die reden is het belangrijk dat mensen in de bijstand zo snel mogelijk aan een baan worden geholpen. De overheid is van mening dat bedrijven een subsidie moeten ontvangen als ze mensen uit de bijstand aan een baan helpen. Daarvoor maakt het kabinet een bedrag van 70 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is bedoelt om mensen aan een baan te helpen als ze meer moeite hebben met het vinden van een baan. Bovendien kunnen werkgevers ook een subsidie ontvangen als ze een vluchteling uit Oekraïne aan een baan helpen of een statushouder.

Kwetsbare mensen moeten niet alleen aan een baan geholpen worden, ze moeten ook aan een baan blijven. Dat is een uitdaging voor veel werkgevers want de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten dan niet alleen ingezet worden tijdens een piekproductie maar ook voor geruime tijd. Dan zal er meer moeten worden gedaan in de ontwikkeling van de arbeidskrachten. De overheid kijkt overigens niet alleen naar de werkvloer maar naar de gehele omgeving van de werknemers. Zo wordt ook gekeken naar wonen, gezondheid, zorg en de financiële situatie van de werknemer. De overheid stelt het geld beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Dat is een fonds dat er is voor de ondersteuning van onderwijs, ontwikkeling en de arbeidsmarkt.