Mensen met een arbeidsbeperking kunnen moeilijk aan een baan komen in 2023

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het ook in 2023 moeilijk om aan een baan te komen. Ondanks de grote vraag naar personeel ervaren mensen met een arbeidsbeperking dat het moeilijk is om een bepaalde baan te krijgen. Er zijn de afgelopen tijd verschillende regelingen en afspraken bedacht om er voor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het kunnen gaan. In de praktijk blijken deze regelingen niet altijd een effect te hebben minder dan 1 op de 5 werkgevers van Nederland had iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Dit staat in de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd door het het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat dinsdag 27 juni 2023 zal verschijnen.

Ongeveer 70 procent van de werkgevers in Nederland is niet bekend met de banenafspraak. Dit is een afspraak die is gemaakt tussen overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties met betrekking tot het vergroten van de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Er staan in de afspraak verschillende regelingen die onder andere er voor moeten zorgen dat de risico’s op ziekteverzuim worden beperkt. Werkgevers zouden met deze regelingen de risico’s kunnen beperken alleen zijn werkgevers niet bekend met de regelingen. Dat zorgt er voor dat een groot aantal mensen met een arbeidsbeperking maar moeilijk aan de slag kunnen gaan.