Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking sinds 2013

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft woensdag 13 juli 2016 een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Hierin heeft ze de resultaten benoemd met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Uit deze resultaten komt naar voren dat sinds 1 januari 2013 in totaal 21.057 banen zijn ontstaan voor mensen met een arbeidsbeperking. De banen zijn zowel in de overheidssector ontstaan als in de reguliere marktsector. Eerder was er nog sprake om een quotum in te voeren om werkgevers te dwingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Dit quotum is echter niet nodig volgens de staatssecretaris. De overheid en de werkgevers in Nederland blijken doormiddel van de huidige regelingen goed in staat om de afspraken na te komen. Deze afspraken kwamen er op neer dat er een extra negenduizend banen van 25,5 uur voor arbeidsgehandicapten zouden ontstaan.

Participatiewet
De Participatiewet vloeit voort uit het sociaal akkoord. In de Participatiewet is afgesproken dat zowel de publieke sector als de private sector zich moet inspannen om extra banen de scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor 2026 moeten er in verschillende stappen in totaal 125.000 extra banen zijn ontstaan voor deze doelgroep. De private sector is verantwoordelijk voor het scheppen van 100.000 banen zorgen en overheid zal 25.000 banen voor haar rekening nemen. De doelstelling voor werkgevers in 2015 was het scheppen van zesduizend banen. In totaal zijn er echter 15.604 banen ontstaan. De overheid was verantwoordelijk voor het scheppen van 3000 banen, in de praktijk werden echter 5.453 banen binnen overheidsinstanties gerealiseerd.

Het aantal banen staat niet gelijk aan het aantal arbeidsgehandicapten dat extra aan een baan is geholpen. Van het totale aantal van 21.057 banen is ook een deel van de mensen met een arbeidsbeperking meer uren gaan werken terwijl ze al een baan hadden. Deze urentoename is meegerekend als een nieuwe baan. Verder is een deel van de banen ingenomen door mensen die voorheen op een sociale werkplaats werkzaam waren.

Reactie van Technisch Werken
Mensen met een arbeidsbeperking of een arbeidshandicap zijn vaak goed in staat om werkzaamheden uit te voeren. Men moet alleen rekening houden met de beperking. Deze arbeidsbeperking is vaak persoonsgebonden. Daarom moet men per arbeidskracht goed inventariseren wat hij of zij wel of niet kan. Dit kost natuurlijk tijd en misschien ook geld. Toch zijn mensen met een arbeidsbeperking vaak gemotiveerde krachten.

Ze willen een bijdrage leveren aan de maatschappij en zijn bereid om mee te denken in oplossingen. De motivatie van deze doelgroep is dikwijls groter dat mensen die geen arbeidsbeperking hebben. Met de juiste begeleiding zijn mensen met een arbeidshandicap een loyale groep werknemers. Het is overigens jammer dat de sociale werkplaatsen aan het verdwijnen zijn. Dit was voor veel mensen met een arbeidsbeperking de ideale oplossing.