Statushouders komen moeilijk aan een baan in 2021

Terwijl op de Nederlandse arbeidsmarkt de vacatures maar toe blijven nemen lijkt een bepaalde groep met moeite aan een baan te kunnen komen. Het gaat hierbij om zogenaamde statushouders. Dat zijn mensen die in het verleden als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en inmiddels een verblijfsstatus hebben gekregen van de overheid. De arbeidsparticipatie wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de integratie desondanks zit hier een grote drempel. De aansluiting op de arbeidsmarkt is zeer moeizaam voor statushouders. Dit komt naar voren uit een langdurig onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze organisatie heeft de positie en leefsituatie van statushouders onderzocht die zich sinds 2014 in Nederland hebben gevestigd. Het SCP heeft in het onderzoek een evaluatie opgenomen van het opvangbeleid en inburgeringsbeleid van de afgelopen zeven jaar.

Daarbij blikt het SCP ook alvast vooruit naar de het moment waarop de nieuwe inburgeringswet ingaat. Deze wet gaat namelijk in op 1 januari 2022 en moet de inburgering van statushouders in de Nederlandse samenleving bevorderen. Uiteraard hoort het krijgen van een baan bij een succesvolle inburgering. De afgelopen jaren waren vluchtelingen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Dit wordt het komende jaar anders, dan wordt de regie weer (terug)gegeven aan gemeenten in Nederland waar de statushouders wonen. Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren en heeft aangegeven dat het aantal statushouders dat aan een baan is gekomen sinds 2018 is toegenomen van 23 naar 29 procent. Sinds een jaar blijkt dit percentage echter nauwelijks toegenomen. Hoewel corona natuurlijk weer de schuld krijgt gaat dit excuus in 2021 natuurlijk niet op. De arbeidsmarkt is namelijk al geruime tijd aan het herstellen en het aantal vacatures is explosief gestegen in Nederland. Er is voldoende werk en een groot tekort aan vakkrachten. Bedrijven willen dolgraag personeel hebben ook wanneer ze eerst extra tijd moeten investeren in het succesvol inburgeren en inwerken van kandidaten. Met name in de techniek is de behoefte aan gemotiveerde vakkrachten groot.