Participatiewet helpt mensen met een arbeidsbeperking niet aan een baan in 2018

De participatiewet werd ongeveer drie jaar geleden ingevoerd om mensen met een arbeidsbeperking te laten participeren op de arbeidsmarkt en hun kansen te vergroten op een baan. Het blijkt echter dat de kans op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking door de participatiewet eerder is afgenomen dan is toegenomen. Mensen met een arbeidsbeperking die voor de invoering van de participatiewet nog op de wachtlijsten stonden voor een werkplek bij een sociale werkplaats hebben na de invoering van de wet juist minder kans op werk.

Voordat de participatiewet werd ingevoerd kreeg de helft van de personen die op de wachtlijst stonden een werkplek. Dit aantal is echter afgenomen naar dertig procent sinds de participatiewet van kracht is. Dit komt naar voren uit een tussenrapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Verder blijkt dat de werknemers, die een baan hebben gevonden vanuit deze wachtlijst, ook nog afhankelijker te zijn geworden van een uitkering. Tot slot blijkt ook de arbeidsduur aanzienlijk te zijn verkort. De groep die uitstroomt op een baan op basis van de participatiewet houdt dit werk meestal niet lang. Sinds de invoering van de wet is de groep mensen die hun baan langer dan een jaar heeft of heeft gehad kleiner geworden.