Vraag in installatiebranche verandert door ontwikkelingen woningbouw 2023

De aard van de investeringen in de bouw is aan het veranderen. Er worden minder vergunningen verstrekt voor nieuwe woningbouw. Daarnaast zijn ook minder verhuisbewegingen merkbaar in Nederland. Daarnaast is er sprake van een toename in de utiliteitsbouw en er is ook sprake van een toename in interesse in meergezinspanden. Voor de installatiebranche betekent dit dat de vraag aan het veranderen is. Hoewel de vraag aan het wijzigen is kan men wel de conclusie trekken dat de installatiebranche een goede positie heeft voor heel 2023.

De ruimte om te financieren neemt af voor investeerder maar ook voor consumenten. Dat komt onder andere vanwege de oplopende rente. Vooral in het hogere segment neemt de vraag af. Dure en luxe woningen zijn vanwege de aanschafprijs minder aantrekkelijk. Mensen in een bestaande koopwoning zijn ook minder bereid om over te stappen naar een andere woning. De vraag is namelijk of ze bij de verkoop van hun eigen woning wel voldoende geld krijgen. Doorstromers laten het daarom steeds vaker afweten op de woningmarkt. Het aantal verhuisbewegingen neemt af in Nederland.

Er worden minder vergunningen verstrekt voor eengezinswoningen. Er worden echter wel meer grote meergezinspanden gebouwd. Deze bevatten vaak meer kleinere woningen. Voor installatiebedrijven betekent dit dat de vraag verandert. De kleinere meergezinswoningen hebben minder componenten nodig en ook andere onderdelen. In de utiliteitsbouw is geen daling in de vraag merkbaar. Deze sector heeft ook specifieke installaties die vaak grote vermogens verwerken. Aan de ene kant zijn er dus meergezinspanden met verschillende kleinere woonruimten terwijl aan de andere kant grote complexen worden gebouwd. De installatiebranche ervaart nog steeds heel veel dynamiek ook in het kader van de verduurzaming van woningen.