Sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand moet afgeschaft worden vanaf 2017

55-Plussers behoren tot hun pensioengerechtigde leeftijd nog tot de beroepsbevolking en zouden daarom aan het wek moeten zijn of bezig zijn met het solliciteren naar een baan. Om verschillende redenen kunnen echter mensen uit deze leeftijdsgroep geen baan hebben kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Als de weg naar werk bijzonder moeilijk blijkt te zijn kunnen mensen in de bijstand terecht komen. Omdat zowel de WW en de Bijstand uitkeringen zijn die de overheid geld kosten zullen mensen in de WW en Bijstand moeten solliciteren. Dit noemt men ook wel de sollicitatieplicht.

Sollicitatieplicht
Het woord sollicitatieplicht maakt duidelijk dat mensen die aan deze plicht moeten voldoen niet solliciteren op basis van een vrijblijvende keuze. In plaats daarvan moeten deze uitkeringsgerechtigden verplicht actie ondernemen om aan het werk te komen. Dit houdt in dat ze verplicht moeten solliciteren, kortom ze moeten de sollicitatieplicht nakomen. Daar worden deze mensen ook op gecontroleerd door bijvoorbeeld iemand van het UWV.

Sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand
Voor bepaalde groepen is het echter moeilijk om aan het werk te komen. Ook met een sollicitatieplicht is het voor die groep lastig om een betaalde baan te vinden. Voor 55-plussers in de Bijstand zou volgens sommigen de sollicitatieplicht moeten komen te vervallen. In plaats daarvan zouden mensen in deze groep vrijwilligerswerk moeten doen. Dat heeft de  Nationale DenkTank geschreven met betrekking tot dit onderwerp. De Nationale DenkTank is een stichting die zich elk jaar met een groep jonge academici buigt over een maatschappelijk vraagstuk.

Ontmoedigd door afwijzingen op sollicitaties
De Nationale DenkTank is van mening dat ouderen die moeten blijven solliciteren met weinig kans op succes ontmoedigd raken. Wanneer vrijwilligerswerk zou worden erkend als echt werk kunnen oudere werklozen toch de mogelijkheid krijgen om toch een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dit werk zouden ze dan moeten doen met behoud van uitkering. Volgens de deelnemers van de DenkTank zou deze werkwijze ook leiden tot een besparing van zorgkosten. Vrijwilligerswerk zou namelijk volgens een onderzoek stressverlagend werken.