Sollicitatieplicht voor ouderen moet verdwijnen in 2016?

De sollicitatieplicht is van toepassing op alle werklozen die een WW-uitkering ontvangen. Ook oudere werklozen moeten aan deze sollicitatieplicht voldoen.  Toch zijn er ook mensen die zich afvragen of de sollicitatieplicht voor ouderen wel een effectief middel is om deze groep werklozen aan een baan te helpen. Sommigen vinden dat de sollicitatieverplichting voor oudere werklozen moet verdwijnen.

Arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg heeft vrijdag 29 april 2016 in Trouw aangegeven dat de sollicitatieplicht voor ouderen beter afgeschaft kan worden. De arbeidssocioloog geeft aan dat de frustratie weggenomen moet worden van het steeds maar weer moeten solliciteren zonder resultaat. Oudere werknemers moeten kunnen aangeven dat ze niet langer beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt aldus Cremers.

Er zijn verschillende redenen waarom werkloze ouderen moeilijk aan een baan kunnen komen. Dit komt onder meer doordat de lonen van oudere werkzoekenden over het algemeen hoger zouden zijn dan de salarissen van jongeren. Er zijn verschillende regelingen door de overheid bedacht om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om oudere werknemers in dienst te nemen. Deze regelingen lijken echter in de praktijk niet goed te werken volgens Cremers.

Volgens Cremers is het beter dat voor ouderen die tijdens de crisis zonder werk zijn geraakt de IOW zou moeten worden versoepeld. De IOW is een regeling die is ingevoerd voor werkloze zestigplussers die geen recht meer hebben op WW. Oudere werklozen ontvangen 70 procent van het minimumloon in de IOW.

Het CNV deelt de mening van de arbeidssocioloog. Piet Fortuin de voorzitter van de vakbond CNV vakmensen vindt dat er een nieuwe regeling zou moeten komen voor werkloze 55-plussers. Volgens de voorzitter is de kans op een nieuwe baan vanaf die leeftijd minder groot. De voorzitter geeft aan dat de CNV vindt dat 55-plussers die vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, vrijstelling moeten kunnen krijgen van de sollicitatieplicht.

Reactie van Technisch Werken

Als je op een uitzendbureau werkt merk je dat het aanbod oudere werkzoekenden verhoudingsgewijs groot is op de arbeidsmarkt.  Vanuit het UWV en reïntegratiebureaus worden oudere werkzoekenden regelmatig naar uitzendbureau’s gestuurd met de vraag of ze zich kunnen inschrijven.  Hoewel oudere werkzoekenden via uitzendbureau’s wel een redelijke kans hebben op werk is het werk via een uitzendbureau vaak van korte duur.

Meestal willen oudere werkzoekenden juist nog een aantal jaren bij een werkgever werken en niet te veel wisselen van werkgevers en opdrachtgevers. Daarom zijn zelfs uitzendbureau’s niet de meest effectieve oplossing voor het probleem dat sommige oudere werkzoekenden moeilijk aan een baan kunnen komen. Bedrijven, de overheid en verschillende organisaties zoals het UWV en de gemeenten moeten gezamenlijk tot oplossingen komen.