Vooral oudere werkzoekenden langdurig werkloos in 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 12 mei 2016 cijfers bekend over de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2016. Daaruit komt naar voren dat de werkloosheid in dat kwartaal met 60.000 is afgenomen in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2015. In het eerste kwartaal nam vooral het aantal langdurige werklozen af. De daling in het aantal werklozen dat langer dan een jaar zonder werk zat kwam op 57.000.

Het CBS heeft het aantal langdurige werklozen verder gespecificeerd. Daaruit komt naar voeren dat er vooral meer vrouwen langdurig werkloos zijn. Verder valt het op dat jongeren die jonger zijn dan 25 jaar vaak maar kort werkloos zijn. Werkzoekenden die ouder zijn dan 45 lopen een relatief grote kans om langdurig werkloos te worden. ongeveer 59 procent van de werkloze 45 plussers valt in de categorie langdurig werklozen.

Reactie van Technisch Werken
De werkgelegenheid trekt aan in 2016 maar helaas merken niet alle werkzoekenden dat. Met name de oudere werkzoekenden hebben moeite om een baan te vinden. Vaak is voor deze groep een uitzendbureau een prima middel om werk te vinden. Uitzendbureaus hebben echter meestal werk voor korte duur. Dat is voor oudere werkzoekenden dus maar een tijdelijke oplossing.