Werkgevers in de bouw bezorgd over stikstofregels in 2023

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben aangegeven dat ze moeite hebben met de stikstofregels. Door de stikstofregels ontstaan beperkingen die gevolgen hebben voor de economie. De werkgeversorganisaties hebben een oproep gedaan aan het kabinet om te voorkomen dat Nederland in de knel raakt vanwege de beperkingen met betrekking tot de stikstofmaatregelen. Doordat de stikstof regels ook van toepassing zijn op nieuwbouw van woningen en andere gebouwen komt ook de vergunningverlening in de bouw in de knel. Juist de Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren geroepen dat de woningbouw gestimuleerd moet worden. Ieder jaar moeten tienduizenden woningen in Nederland worden gebouw om het tekort aan woningen te compenseren. Dat is natuurlijk een prachtig streven, maar de praktijk is geheel anders. Door de stikstofrichtlijnen ontstaan er nieuwe knelpunten. Deze knelpunten ontstaan met name rondom de vergunningverlening met betrekking tot nieuwbouw. Zo heeft de provincie Noord-Brabant besloten om een vergunningstop in te voeren. Dat betekent dat er tijdelijk geen nieuwe bouwvergunningen worden verstrekt voor bouwprojecten.

Er is namelijk te weinig zogenaamde stikstofruimte. De hoeveelheid stikstofruimte geeft aan hoeveel stikstof in een bepaalde regio nog mag vrij komen. Als er weinig stikstofruimte is mogen er nauwelijks nieuwe projecten worden gestart waarbij stikstof vrij komt. Niet alleen de bouw heeft last van de stikstofrestricties ook boeren bedrijven en de industrie drukken op de beschikbare stikstofruimte. De werkgevers hebben via voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW een brief ingestuurd waarin aangegeven is dat Nederland al vier jaar op slot zit op het gebied van stikstof. De voorzitter geeft in de brief aan dat de werkgeversorganisatie bang is dat Nederland de komende twee jaar op slot blijft zitten als de huidige stikstofregels gehandhaafd blijven. Ondernemers zouden de komende tijd niet verder kunnen omdat er nauwelijks vergunningen voor bouwprojecten worden aangeboden.

Ook andere activiteiten kunnen nauwelijks doorgang vinden. Stilstand kunnen ondernemers niet langer permitteren aldus de voorzitter. Uitkopen van piekbelasters op het gebied van stikstof zou ten goede moeten komen van de woningbouw. Daarnaast moet ook ruimte ontstaan voor de energietransitie en de wegenbouw. Er moet een voorbeeld worden genomen aan landen zoals Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Deze landen laten goede voorbeelden zien over hoe ze het stikstofprobleem aan kunnen pakken. Toch zijn deze landen niet geheel met Nederland te vergelijken. Nederland heeft al geruime tijd te maken met forse regeldruk. Daar is al meerdere malen over onderhandeld en nu er ook provinciale verkiezingen zijn geweest met de BBB als grote winnaar kunnen er wel veranderingen doorgevoerd moeten worden. De druk op veranderingen in de stikstofrichtlijnen neemt toe.