Werkgelegenheidsgroei bouwarbeidsmarkt neemt af in 2020

De werkgelegenheid in de bouwsector zal in 2020 nauwelijks toenemen. In eerste instantie zal de vraag naar bouwpersoneel aan het begin van 2020 nog stijgen maar naar verloop van tijd zal de vraag naar personeel in deze sector afzwakken. Aan het einde van 2020 zal de vraag naar bouwpersoneel ongeveer op het niveau zijn van 2019. Deze voorspelling heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag 22 januari 2020 bekend gemaakt in haar verwachtingen over 2020. Volgens het EIB zal de werkgelegenheid in 2021 met 1,5 procent dalen. De komende twee jaar zullen veel leerlingen vanuit opleidingen in de bouwsector gaan instromen.

Daardoor wordt een deel van de vraag naar personeel in de bouw opgevangen. Er zal volgens het EIB geen sprake zijn van grote werkloosheid in de bouw. Desondanks heeft de bouwsector het niet makkelijk. Er is sprake van een terugloop in het aantal bouwvergunningen. Ook is er een stikstofcrisis en een crisis met betrekking tot PFAS. Deze problemen zorgen er voor dat de bouw het niet bepaald makkelijk heeft. De bouwproductie neemt af en dat zal merkbaar zijn in het aantal bouwvacatures op de arbeidsmarkt. Vooral voor flexkrachten zal het een spannende tijd worden. Ook door de Wet Arbeidsmarkt in Balans ontstaan nieuwe spanningen in het flexsegment van de arbeidsmarkt. Flexwerk wordt duurder voor werkgevers door de WAB. Daarom zullen bedrijven sneller afscheid nemen van flexkrachten.