ABN AMRO bouwproductie krimpt in 2020

Dit jaar zal er in Nederland minder worden gebouwd ten opzichte van afgelopen jaar. Deze voorspelling werd gedaan door de ABN AMRO op dinsdag 7 januari 2020. Volgens de ABN AMRO zal de productie in de bouw in 2020 met ongeveer twee procent dalen. In 2021 zal de groei in de bouwproductie verder stabiliseren. Dit zijn echter inschattingen. Er zijn een hoop onzekerheden in de bouwsector. Dat maakt het lastig om voorspellingen als zekerheden te noemen.

Een belangrijk aspect waar de bouwsector last van heeft gehad in 2019 is de stikstofproblematiek. Daardoor liepen in ieder geval 18.000 bouwprojecten vertraging op of werden in het geheel geannuleerd. Naast de stikstofproblemen zorgde ook de richtlijnen voor PFAS voor belemmeringen. Daar hebben met name bedrijven in het grondwerk en baggerwerk last van gehad. Deze bedrijven werken echter in de praktijk nauw samen met bouwondernemingen. Als er geen grondwerk verricht kan worden kan de grond ook niet bouwrijp worden gemaakt. De bouwsector heeft aan het einde van 2019 wat extra speling gekregen van de overheid doordat bepaalde normen zijn versoepelt. Er mag iets meer PFAS in de grond aanwezig zijn dan een paar maanden geleden en daarnaast is er iets meer ruimte ontstaan in de bouw door de versoepeling van de stikstofrestricties.

Ondanks deze twee versoepelingen zal de bouwsector in 2020 niet fors gaan groeien. Dit heeft niet te maken met het gebrek aan vraag naar nieuwe bouwwerken maar wel met betrekking tot een gebrek aan aanbod. Het aanbod aan nieuwe woningen en utiliteit is gereduceerd vanwege de PFAS- en stikstofproblemen. Daardoor heeft de bouwsector in 2019 te maken gehad met vertragingen en zijn bouwvergunningen later afgegeven of geheel niet afgegeven. Het gevolg is dat er minder bouwprojecten zijn gestart. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is volgens de ABN AMRO tussen augustus en oktober 2019 met 28,3 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft een doorwerkend effect naar 2020 omdat het gemiddeld ongeveer zes maanden duurt voordat gestart wordt met bouwen nadat een bouwvergunning is verstrekt.