Bouwproductie in 2019 gestegen

Het afgelopen jaar is de bouwproductie in Nederland gestegen. De totale bouwproductie in de utiliteit nam het afgelopen jaar maar liefst met zeven procent toe. Dit heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag 22 januari 2020 bekend gemaakt. De nieuwbouw in de utiliteit was een belangrijke aanjager van de groei in deze bouwsector. Volgens het EIB is de arbeidscapaciteit door de stijgende bouwproductie in de utiliteit verder gestegen. Dat is inmiddels het derde jaar op rij waarin een stijging op dit gebied kan worden genoteerd.

Toch was het afgelopen jaar niet een jaar van een opeenstapeling van successen in de bouw. Met name in de tweede helft van 2019 ontstonden er problemen in de bouw. De stikstofcrisis deed haar intreden en daar kwam de problematiek met betrekking tot de PFAS nog bovenop. Dat zorgde er voor dat de woningbouw maar ook de utiliteitsbouw een klap hebben gekregen. In 2020 zal het schadelijke effect van deze ontwikkelingen nog gemerkt worden. Veel bouwbedrijven maken zich zorgen over de wet- en regelgeving in de bouw. De overheid heeft de bouwsector wel mooie doelstellingen geboden maar komt zelf met regels die deze doelstellingen in de weg staan. Zo kan de doelstelling om de komende jaren tienduizenden nieuwe woningen te bouwen in Nederland in de knel komen door de stikstofcrisis en PFAS.