Bouwproductie zal tussen 2022 en 2024 toenemen

In de periode tussen 2022 en 2024 zal de bouwproductie in Nederland zich weer sterk gaan ontwikkelen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft op woensdag 22 januari 2020 deze verwachting uitgesproken. In het document Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020 heeft het EIB een aantal ontwikkelingen benoemd die de bouw kan verwachten. Dit jaar en in 2021 zal de bouwsector nog te maken krijgen met een krimp in de bouwproductie. Deze krimp zal pas vanaf 2022 weer voorbij zijn volgens de inschatting van het EIB.

In de periode tussen 2022 en 2024 zullen er meer woningen gebouwd kunnen worden. De nieuwbouwproductie zou dan gemiddeld met zeven procent per jaar groeien. Dan zou men tegen het einde van 2024 ongeveer 70.000 nieuwe woningen op jaarbasis kunnen realiseren. Daardoor zou echter nog geen verruiming ontstaan op de woningmarkt. Het aantal mensen dat een woning zoekt ligt ieder jaar nog aanzienlijk hoger dan het aantal nieuwbouwwoningen dat wordt opgeleverd. Er moet dus meer worden gedaan om het tekort aan woning op te lossen in Nederland.