Werkgelegenheid neemt toe in 2017 volgen CBS

De afgelopen drie maanden is de werkgelegenheid in Nederland gegroeid in de leeftijd van 15 tot 75 jaar. In deze leeftijdsgroep is het aantal personen met betaald werk de afgelopen drie maanden toegenomen met gemiddeld achttienduizend per maand. Daardoor is het totaal toegenomen tot 8,6 miljoen in juli. Dit bericht werd op donderdag 17 augustus 2017 gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal waren er de afgelopen drie maande in de leeftijdsgroep van 15 tot 75 jaar ongeveer 4,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden. Binnen deze groep zijn ook 436.000 mensen die hebben aangegeven dat ze kort geleden naar werk hebben gezocht en dat ze ook direct beschikbaar zijn voor werk. Het percentage werklozen kwam daardoor uit op 4,8 procent van de beroepsbevolking. In de maand juni was dit nog 4,9 procent.

Een groot deel van de groep, meer dan 3,8 miljoen, zouden werkloos zijn volgens het CBS maar ook niet beschikbaar zijn voor werk of hier niet actief naar op zoek zijn. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de WW is ook afgenomen. In juli waren er in Nederland 364.000 WW-uitkeringen die doorliepen.