Werkgelegenheid gestegen in augustus 2017

In Nederland trekt de arbeidsmarkt steeds verder aan. Dit heeft tot direct gevolg dat de werkloosheid aan het afnemen is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de uitkeringsinstantie UWV hebben hierover cijfers gepubliceerd op donderdag 21 september 2017. Uit deze cijfers komt naar voren dat in de maand augustus in totaal 8,6 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar in augustus een baan hadden.

Verder komt uit de gegevens naar voren dat ongeveer 4,3 miljoen mensen geen betaald werk hadden. De redenen hiervoor zijn verschillend. Zo geeft een deel van de groep werklozen aan dat ze wel recent naar werk hebben gezocht en daarnaast ook direct beschikbaar zijn voor werk. Het aantal dat behoort tot deze groep is de afgelopen drie maanden met 10.000 werklozen afgenomen. De overige mensen die behoren tot de groep niet-werkenden bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht naar werk of mensen die bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar zijn.

Ook in deze groep is een daling merkbaar. Deze daling komt uit op drieduizend personen per maand. Door het UWV werd verder een daling van het aantal WW-uitkeringen geregisterd in augustus. Het aantal mensen met een WW-uitkering stond in augustus op 362.000 werklozen.