Werken met tropenrooster bij hoge temperaturen

Een tropenrooster is een aangepast werkrooster dat wordt ingevoerd als er sprake is van hoge temperaturen. Een tropenrooster is zo ingericht dat er niet of zo weinig mogelijk wordt gewerkt op het heetste moment van de dag. Vaak betekent dit dat men juist eerder of juist veel later gaat starten met werken. Een tropenrooster kan bijvoorbeeld inhouden dat men in plaats van 8:30 start met werkzaamheden de werkdag laat beginnen om 7:00. Ook aan het einde van de dag zou men kunnen starten met werken of de werkdag verdelen in twee delen zodat in de middag een extra lange pauze kan worden gehanteerd.

Een tropenrooster wordt door de werkgever ingesteld. Dit kan gebeuren in overleg met de werknemers. Een tropenrooster is een methode om het werken onder hoge temperaturen iets dragelijker te maken. Naast een tropenrooster worden ook vaak andere maatregelen genomen. Hierbij kan je denken aan het inlassen van extra pauzes of momenten waarop men extra water kan drinken. Verder kan men ook vragen of werknemers een vrije dag willen nemen en werk- en parttime dagen omruilen als dat mogelijk is.