Vraag en aanbod op oliemarkt in balans in 2017?

Het internationale energieagentschap IEA gaf dinsdag 11 oktober 2016 in een bericht weer dat de oliemarkt eerder in balans zal komen dan men eerder had verwacht. Volgens de IEA zal de balans op de oliemarkt spoedig komen wanneer de PEC-landen daadwerkelijk hun olieproductie gaan terugschroeven. In de eerste zes maanden van volgend jaar verwacht de IEA nog geen herstel. In die maanden zal er nog sprake zijn van een zogenaamde overproductie op de oliemarkt. Daarna kan er een evenwicht komen tussen de vraag naar olie en het aanbod van olie. Voordat het akkoord van de OPEC landen werd getekend dacht het IEA ook dat in het tweede deel van 2017 sprake zou zijn van een overschot van olie op de oliemarkt. Dit beeld begint nu wat te veranderen.

Kort geleden werd door de OPEC-landen een afspraak gemaakt dat de productie van olie zal worden verminderd tot 32,5 miljoen à 33 miljoen vaten per dag. De productie van de olie zal niet hoger worden dan dit productieplafond. Dat noemt men ook wel een productiebevriezing. Maar het is nog onduidelijk hoe die productiebevriezing precies in de praktijk zal worden gehandhaafd. De OPEC bestaat uit verschillende leden. Onderling is er concurrentie. Elk OPEC-lid wil een zo groot mogelijk aandeel op de oliemarkt hebben. het gezamenlijke productieplafond van 32,5 tot 33 miljoen vaten olie per dag moet onderling in deelafspraken per olieproductieland worden vastgelegd. Daarover zal veel overleg moeten plaatsvinden. Eind november moet er echter meer bekend zijn. het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk op korte termijn (binnen een jaar) een balans ontstaat tussen vraag en aanbod op de oliemarkt.