Internationaal Energie Agentschap verwacht herstel oliemarkt in 2017

In 2015 en 2016 de oliemarkt wereldwijd uit balans geraakt. Het aanbod van olie nam toe ten opzichte van de vraag. Hierdoor stegen de olievoorraden aanzienlijk ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de olieprijs historisch laag is geworden. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) houdt de ontwikkelingen op de oliemarkt nauwlettend in de gaten. Maandag 22 februari 2016 publiceerde het IEA een rapport over de toekomst van de oliemarkt.

Rapport van de IEA
In het rapport van het Internationaal Energie Agentschap is de verwachting uitgesproken dat de oliemarkt in 2017 weer balans zal komen. In dat jaar zal meer evenwicht ontstaan tussen de vraag en het aanbod van olie. Daardoor zal de olieprijs uit het dal omhoog klimmen naar een realistischer prijsniveau.

Olievoorraden
De olievoorraden zijn wereldwijd enorm toegenomen. In de Verenigde Staten is de olievoorraad bijvoorbeeld op het hoogste punt gekomen in de3 afgelopen 86 jaar. Deze enorme olievoorraden zorgen er voor dat de komende tijd geen tekort ontstaat aan olie. Dat heeft een remmende werking op de olieprijs wereldwijd.

Olieprijs hersteld niet op korte termijn
Op korte termijn zal de olieprijs niet herstellen volgens het  IEA-rapport. De olieprijs kan echter wel omhoog gaan wanneer de landen van de OPEC en de overige olieproducerende landen hun olieproductie aanzienlijk gaan verlagen. Ook de vraag naar olie moet wereldwijd aanzienlijk gaan groeien. Deze scenario’s acht het IAE niet waarschijnlijk. Volgens de IEA kunnen grote, geopolitieke gebeurtenissen wel een verandering aanbrengen in de marktontwikkeling in de olie. De in het rapport genoemde verwachtingen en voorspellingen kunnen dan niet meer relevant worden.

Reactie van Technisch Werken
De oliemarkt lijkt niet te voorspellen. Zeker nu het zo onrustig is in het Midden-Oosten kan men moeilijk een voorspelling doen over een periode langer dan een maand. De ontwikkelingen in de oorlogsgebieden veranderen met de week. Irak is bijvoorbeeld weer een redelijk stabiel land geworden en gaat nu weer veel olie produceren. Iran heeft door het wegvallen van de economische sancties weer vrij spel in de wereldhandel. Daardoor biedt Iran haar olie weer aan veel landen aan. Dit heeft allemaal een effect op de olieprijs. Er kunnen echter nog veel meer veranderingen plaatsvinden die een invloed hebben op de oliemarkt.