Plaatsingspremie 50 plussers via het UWV

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk voor bedrijven om een premiekorting aan te vragen wanneer ze 50 plussers uit de WW in dienst nemen. De plaatsingspremie is echter wel mogelijk. De plaatsingspremie wordt ook wel plaatsingsfee genoemd en is een regeling die bestemd is voor intermediairs. Bedrijven die al een tussenpersoon optreden op de arbeidsmarkt zoals uitzendbureaus en detacheringsbureaus kunnen in aanmerking komen voor een plaatsingspremie als ze werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar uit de WW-uitkering aan een baan helpen. Aan de plaatsingspremie zijn echter wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden voor de plaatsingspremie
Een intermediair moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de plaatsingspremie van het UWV. Allereerst moet duidelijk vastgesteld worden dat de intermediair de werkzoekende aan een betaalde baan heeft geholpen. Daarnaast moet de werkzoekende minimaal 50 jaar oud zijn en een WW-uitkering hebben. De intermediair moet de werkzoekende 50 plusser voor minimaal de helft van het aantal uren per week werk bieden waarover hij ook WW-uitkering heeft ontvangen. De ondergrens van het aantal uren is 12 uur per week. De duur van de tewerkstelling moet in ieder geval 3 maanden zijn om de plaatsingspremie te ontvangen. De regeling van de plaatsingspremie of plaatsingsfee is aan een einddatum gebonden. Alleen voor arbeidscontracten van 50 plussers die uiterlijk op 30 september 2016 zijn ingegaan kan een intermediair plaatsingsfee aanvragen en ontvangen.

Hoe hoog is de plaatsingspremie?
De duur van het dienstverband van de geplaatste 50 plusser is bepalend voor de hoogte van de plaatsingsfee of plaatsingspremie. Daarbij is de minimale duur om in aanmerking te komen voor de plaatsingspremie drie maanden. Als een intermediair een 50 plusser uit de WW aan het werk heeft geholpen voor de periode van drie maanden dan kan de intermediair een aanvraag indienen voor de plaatsingsfee. Als deze is goedgekeurd dan wordt een fee of premie verstrekt van 300 euro.

Als de 50 plusser echter kan doorwerken en ten minste zes maanden heeft gewerkt dan kan de intermediair opnieuw een aanvraag indienen voor een plaatsingsfee/ plaatsingspremie. Deze vervolgaanvraag kan een premie opleveren van 700 euro indien deze wordt goedgekeurd door het UWV. Als na een gewerkt half jaar het dienstverband wordt voortgezet tot 12 maanden kan de intermediair een tweede en laatste vervolgaanvraag doen voor de plaatsingspremie. Dan moet de 50 plusser wel vanaf de eerste werkdag nog steeds in dienst zijn via dezelfde intermediair. Als dat het geval is dan kan de tweede vervolgaanvraag worden ingediend voor een plaatsingspremie van 500 euro.

Totaal kan de plaatsingpremie oplopen van 300 euro tot 1500,-. Dat is voor veel intermediairs een belangrijke prikkel om mensen in de leeftijdscategorie 50 plus uit de WW aan een betaalde baan te helpen. Dat is precies de bedoeling die de overheid heeft met de plaatsingspremieregel cq plaatsingsfeeregel.