Virtueel Oncode Institute gelanceerd op maandag 5 februari 2018

Het Oncode Institute is een virtueel instituut dat draait om het beheren en verspreiden van kennis over kanker en de behandelmethoden daarvan. Het bestrijden van ziektes waaronder kanker draait voornamelijk om kennis en onderzoek. Op maandag 5 februari 2018 werd het Oncode Institute in gebruik genomen. Op dat moment werd de expertise van bijna 600 onderzoekers van negen Nederlandse instituten samenbundeld. Voorbeelden van deelnemende ziekenhuizen zijn het Prinses Máxima Centrum, het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek. De doelstelling van het Oncode Institute is een snellere en betere behandeling van kanker mogelijk maken en bovendien de behandeling van kanker meer betaalbaar te maken.

Oncode Institute: delen van kennis over kanker
Het Oncode Institute richt zich op onderzoek naar kanker maar dat niet alleen. Het instituut wil bijvoorbeeld bevindingen ook sneller toepassen in de praktijk bij patiënten. Ton Rijnders, algemeen directeur van het instituut geeft in het Algemeen Dagblad aan dat de resultaten van onderzoeken door anderen kunnen worden opgepakt. Dat komt omdat de resultaten nu effectiever gedeeld worden. De resultaten kunnen door een andere partij dan de onderzoeksinstantie worden omgezet in oplossingen voor artsen en hun patiënten te komen. De oplossingen moeten worden vertaald naar nieuwe methoden waarmee bepaalde soorten kanker kunnen worden behandeld. Daarbij wordt ook gekeken naar private partijen, zoals farmaceuten, artsen, biotechbedrijven en andere organisaties.

Oncode Institute: samen werken aan oplossingen
De voordelen van het Oncode Institute zijn groot. De kans op meer samenwerking tussen de verschillende partijen die zich bezig houden met het onderzoek en het bestrijden van kanker is groot. Dat kan voor een versnelling en een optimalisering van de behandelmethoden van kanker zorgen. Deze versnelling en optimalisering is goed voor de patiënt maar ook voor de maatschappij. Er kunnen daadwerkelijk levens worden gered en de zorg voor kankerpatiënten kan worden verbeterd. In de toekomst zouden patiënten ook gerichter behandeld kunnen worden voor een bepaalde vorm van kanker. Dat bespaart tijd maar ook geld waardoor de zorg meer betaalbaarder zou moeten worden.

Oncode Institute: medicijnen effectief inzetten

Het Oncode Institute maakt zich ook hard voor een versoepeling rondom de regels voor medicatie. Tegenwoordig komt het voor dat bepaalde geneesmiddelen voor andere ziektes ook een goed effect hebben in de strijd tegen kanker. Voor de toepassing van deze geneesmiddelen is nog steeds toestemming nodig voordat men deze medicijnen gaat toepassen om patiënten te helpen bij hun genezing. Rijnders geeft aan dat het Oncode Institute vindt dat de voorschrijfpraktijk veranderd moet worden als “onderzoekers uitvinden dat een geneesmiddel ook op een andere manier gebruikt kan worden. Om dat algemeen geaccepteerd te krijgen, moeten we in gesprek met andere partijen” volgens Rijnders. De komende vijf jaar zal het Oncode Institute een investering van in totaal 120 miljoen euro ontvangen van KWF Kankerbestrijding en drie ministeries.