Vacaturesite voor vijftigplussers gelanceerd in april 2018

Vijftigplussers die werkloos zijn komen helaas nog niet zo gemakkelijk aan een nieuwe baan als bijvoorbeeld jongere werkzoekenden. Er zijn in de praktijk een aantal hindernissen die genomen moeten worden om de kans op werk te vergroten voor oudere werkzoekenden. Een belangrijke hindernis is de manier waarop men tegenwoordig werk zoekt en vindt. Tientallen jaren geleden vond men werk via de kaartenbakken van arbeidsbureaus of de vacatures die in ramen hingen van uitzendbureaus. Ook in kranten en dagbladen trof men vacatures aan waarop men doormiddel van een brief kon solliciteren. Dat is nu echter geheel anders. Daardoor hebben bepaalde mensen behoefte aan ondersteuning bij het zoeken naar werk.

Zoeken naar werk
Tegenwoordig wordt het zoeken naar werk vooral gedaan via internet. De vacatures staan vooral op de websites van bedrijven maar ook op vacaturepagina’s van uitzendbureaus en jobboards. Deze websites worden steeds professioneler en uitgebreider. Dat zorgt er voor dat de bezoekers ook voortdurend opnieuw moeten zoeken en navigeren op websites met vacatures. Voor ouderen blijkt deze omschakeling vaak lastig. Daarom heeft de Ouderenbond ANBO dinsdag 10 april 2018 een speciale vacaturesite voor ouderen gelanceerd.

Vacaturesite voor ouderen
De vacaturesite voor ouderen is een online platform waarmee het voor vijftigplussers eenvoudiger moet worden om aan een nieuwe baan te komen. Vanaf dinsdag 10 april 2018 is de vacaturebank voor vijftigplussers bereikbaar via de website van de ANBO. De vacaturebank heeft het project opgestart via uitzendbureau Ervaren Jaren. Dat uitzendbureau heeft al tientallen jaren ervaring met het bemiddelen van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Arbeidspotentieel benutten
Een woordvoerster van de ANBO geeft aan dat het juist in 2018 van belang is dat ouderen extra ondersteund worden bij de zoektocht naar werk. Er is door de aantrekkende economie meer werk beschikbaar. Het aantal vacatures neemt toe. Ongeveer de helft van alle werkzoekenden in Nederland is echter ouder dan 45 jaar. Door ouderen effectief te ondersteunen bij het zoeken naar werk hoopt de ANBO ouderen: “net dat extra opstapje richting arbeidsmarkt te geven” aldus de woordvoerster van de ANBO. Er is nog veel onbenut arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt in de vorm van oudere werkzoekenden. Voor de Nederlandse economie zou het een aanwinst zijn om ook dit arbeidspotentieel in te zetten.