Energiebeleid kabinet vooral positief voor grote energieverbruikers in 2018

Het energiebeleid van het kabinet blijkt in eerste instantie vooral gunstig te zijn voor grote bedrijven. Kleine bedrijven hebben er minder baat bij. Daarnaast is het energiebeleid van het kabinet in ieder geval gunstiger voor het bedrijfsleven dan voor huishoudens. Volgens de onafhankelijke denktank CE Delft worden vooral mensen met lage inkomens hard getroffen door de maatregelen van het kabinet om de CO2-uitstoot te reduceren. De denktank CE Delft heeft deze conclusie getrokken op basis van een onderzoek dat deze instantie heeft uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie. CE Delft heeft van Milieudefensie de opdracht gekregen om een antwoord te geven op de twee hoofdvragen:
• Zorgt het nieuwe kabinetsbeleid er voor dat de vervuiler betaald?
• Zorgt het nieuwe kabinetsbeleid er voor dat de lasten voor de energietransitie naar draagkracht worden verdeeld?

Uitkomsten uit het onderzoek
Uit het onderzoek van de CE Delft komt naar voren dat de lastenverdeling juist ongelijker is geworden. Kleinverbruikers van energie zouden verhoudingsgewijs hard worden geraakt door de maatregelen voor een energietransitie en voor grote bedrijven blijkt de energietransitie beter betaalbaar. Veel kleine eenmanszaken hebben hoge kosten om hun werkprocessen energiezuiniger te maken. De lichte industrie betaalt bijvoorbeeld bijna 100 euro per ton uitgestoten CO2, de land- en tuinbouw betaald minder dan 50 euro voor de CO2 emissie en de zware industrie en energiesector nog geen 25 euro. Dat zorgt voor scheefgroei in de energielasten. Deze scheefgroei zou moeten worden aangepast om er voor te zorgen dat de vervuiler betaald. Grootverbruikers van energie zouden hogere lasten moeten hebben op dit gebied dan kleine energieverbruikers.