Vertraging bij plaatsing spoorbrug Amsterdam-Rijnkanaal op zondag 19 november 2017

De aanleg van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht verloopt niet geheel volgens verwachting. Door de lage waterstand loopt het project uit. Voor het project wordt gebruik gemaakt van een ponton. Op dit ponton steunt de brug maar daarvoor moet het ponton op exact de juist hoogte liggen. ProRail geeft aan dat het ponton op dit moment nog niet op de juiste hoogte ligt. Rijkswaterstaat kan wellicht een oplossing bieden door de waterstand met 10 centimeter te verhogen. Om dit te realiseren gaat Rijkswaterstaat de sluis bij Wijk bij Duurstede open laten zetten. Op dit moment is het waterpeil in de rivier hoger dan het waterpeil van het kanaal. Dat zorgt er voor dat er water vanuit de rivier het Amsterdam-Rijnkanaal in zal stromen aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De nieuwe spoorbrug heeft een lengte van 170 meter en is daarnaast 15 meter breed. Verder heeft de spoorbrug een gewicht van meer dan 3000 ton. Als de spoorbrug eenmaal op de plek ligt zullen er meer treinen tussen Utrecht en het westen van Nederland kunnen rijden. Op dit moment zorgt het project er echter voor dat het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Leiden is stilgelegd. Daarnaast mogen er ook geen schepen varen bij de nieuwe spoorbrug in de buurt. Zowel het verkeer per spoor als het verkeer over water heeft dus te maken met verkeershinder door het plaatsen van de nieuwe brug. In eerste instantie ging men er vanuit dat de stremming van het verkeer tot zondagmiddag 14:00 zou duren. Inmiddels gaat men er echter vanuit dat de stremming zal duren tot ’s avonds 20.00. Momenteel liggen ruim twintig schepen te wachten tot de brug klaar is en ze hun toch over water kunnen hervatten.