Verhoging energiebelasting op gas wordt heroverwogen in 2018

De overheid was tot voor kort van plan om de energiebelasting op aardgas te verhogen met 75 procent. Het lijkt er nu op dat deze belastingverhoging in eerste instantie niet meer door gaat. Het kabinet vindt de belastingverhoging veel te fors. Het plan om de belastingverhoging op aardgas aanzienlijk te verhoging is afkomstig van verschillende partijen die onderhandelen over de uitvoering van het klimaatakkoord.

De belasting op aardgas zou volgens de pratijen omhoog moeten omdat burgers daardoor sneller van het aardgas als energiebron zouden afstappen. De vraag is echter of de alternatieven op dit moment wel goedkoper en effectiever zijn dan aardgas. De energietransitie kan niet alleen met belastingverhoging worden afgedwongen. Regeringspartijen VVD en CDA vinden de belastingverhoging te ver gaan en zijn bang dat burgers te hard door deze maatregel worden geraakt. Om die reden worden nu nieuwe plannen ontwikkeld waarmee de bevolking gestimuleerd kan worden om van aardgas af te stappen zonder dat ze daarbij worden gedwongen door forse belastingen.