Veel zonnestroom onbenut in 2023

Zonnepanelen hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Doormiddel van zonnepanelen kunnen woningeigenaren en mensen met een bedrijfspand zelf elektriciteit opwekken. Dat is natuurlijk gunstig vooral wanneer je gebruik kunt maken van de salderingsregeling. Toch zijn er ook nadelen. Eigenaren van zonnepanelen kunnen vaak hun opgewekte zonnestroom niet kwijt. Dat betekent dat het niet mogelijk is om zonnestroom terug te leveren op het net. In 2023 heeft Liander 3400 meldingen ontvangen van klanten die hun zonnestroom niet konden terug leveren. Dit aantal terugleveringsproblemen ligt meer dan drie keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode. Dit heeft de netbeheerder bekend gemaakt. Doordat steeds meer woningen voorzien zijn van zonnepanelen heeft het zogenaamde laagspanningsnet problemen met de elektrische spanning. Het laagspanningsnet is het netwerk aan elektrische stroom dat ligt in een wijk.

Dit netwerk heeft door de toename in het aantal zonnepanelen te maken met spanningsproblemen. Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet in een wijk te zwaar wordt belast worden de omvormers automatisch uitgeschakeld zodat deze geen stroom kunnen terugleveren. Het elektriciteitsnet van veel wijken is niet in staat om grote hoeveelheden stroom terug te leveren. Als er sprake is van een zonnige dag kunnen deze energienetten de hoeveelheid elektriciteit niet aan. Als een omvormer wordt uitgeschakeld kan zonnestroom niet meer worden teruggeleverd en is het ook niet mogelijk om zelf de opgewekte stroom te gebruiken. Dat is zeer onwenselijk. Liander geeft aan dat de elektriciteitsnetten in woonwijken veel meer capaciteit moeten krijgen. Wanneer dat niet gebeurd zullen de komende tijd meer problemen ontstaan in elektriciteitsnetten.