Vast contract nutteloos als je geen hypotheek kunt krijgen in 2023

In Nederland staan enorm veel vacatures open. Met name in de bouw en de techniek is het aantal vacatures in Nederland op record hoogte. De komende jaren zal het aantal vacatures blijven stijgen. Dat komt doordat er sprake is van vergrijzing en daarnaast nog te weinig mensen kiezen voor een technische loopbaan. Bedrijven doen er inmiddels alles aan om mensen te werven. Het traditionele vaste contract wordt ook in steeds meer vacatures genoemd en komt ook ter sprake bij sollicitatiegesprekken. Werkgevers denken dat ze met het verstrekken van vaste contracten werknemers aan hun kunnen binden. Veel werkgevers worden al snel geconfronteerd met de harde werkelijkheid namelijk dat vaste contracten veel minder waarde hebben op de arbeidsmarkt. Het zal even duren voordat ook vakbonden en overheden in de gaten krijgen dat de traditionele opvattingen over vaste contracten al lang verleden tijd zijn. Werknemers hechten geen waarde meer aan een contract voor onbepaalde tijd. Voor ervaren personeel is er toch altijd wel werk beschikbaar.

Er is werk genoeg

Ze hoeven niet bang te zijn om werkloos te worden en te blijven. Er zijn voldoende ervaren werknemers met vaste contracten die bereid zijn om over te stappen naar een andere werkgever om bijvoorbeeld meer salaris te mogen ontvangen of een nieuwe stap te maken in hun loopbaan. In plaats van vaste contracten zijn werknemers van tegenwoordig veel meer op zoek naar een baan waarin ze flexibiliteit kunnen ervaren en werk dat past bij hun eigen levensstijl. Thuiswerken of werken met een flexibel rooster zijn veel populairder geworden. Werk en thuissituatie moeten in balans zijn en werknemers willen in overleg met werkgevers zodat ze zelf hun werk en rooster kunnen indelen. Daarnaast is een vast contract voor met name de jongere werknemers totaal niet relevant. Als je ze vraagt waarom een vast contract geen waarde heeft dan krijg je te horen dat het toch geen zin heeft. Een vast contract is vooral van belang voor het afsluiten van een hypotheek. Met de huidige hypotheekrentes en huizenprijzen is een vast contract al lang niet meer van doorslaggevend belang om een woning te kopen. Ook met een vast contract kunnen veel mensen geen woning kopen. En wat zegt een vast contract nog? Als een werkgever van je af wil dan zijn daar mogelijkheden genoeg voor. Je kunt dan beter flexibel gaan werken en werk doen dat je leuk vind.