Vakbonden krijgen meer leden in 2022

De afgelopen maanden hebben veel vakbonden in Nederland te maken gehad met een toename in het aantal leden. In totaal zouden tienduizenden nieuwe leden zijn ingeschreven. Niet alleen oudere werknemers sluiten zich aan bij een vakbond ook jongeren melden zich aan. Jongeren merken namelijk dat hun koopkracht achteruit gaat nu er sprake is van een torenhoge inflatie. Er ontstaat een kostencrisis maar de lonen gaan nauwelijks omhoog. Veel werknemers maken zich daar zorgen over. Ze denken dat ze er in samenwerking met een vakbond voor kunnen zorgen dat ze meer loon kunnen bedingen. Dat is echter geen zekerheid. Vakbonden staan behoorlijk sterk en proberen voor hun leden een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden te bereiken. Deze worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten die ook wel cao’s worden genoemd.

De cao is echter 1 aspect wat er voor kan zorgen dat lonen omhoog gaan alleen is een cao wel collectief. Er zijn ook werknemers die te maken hebben met persoonlijke vraagstukken met betrekking tot hun loon. Ze hebben te maken met geen loonstijging of een te kleine loonstijging waardoor hun kosten onvoldoende worden gedekt. Voor de derde maand op rij heeft de FNV meer leden ingeschreven meer dan zesduizend inmiddels. Ook vakbond de Unie krijgt in 2022 meer leden. De CNV is ook van mening dat er sprake is van een stijgende trend in het ledenaantal. De stijging in het aantal leden is welkom want de afgelopen jaren is dit aantal behoorlijk afgenomen zo waren er volgens het CBS rond het jaar 2000 nog zo’n 1,94 miljoen mensen lid van een vakbond. Eind vorig jaar waren dat er 1,5 miljoen. Dat komt omdat er sprake is van vergrijzing en veel jongeren de waarde van de vakbond nog niet inzien. Daar komt nu langzaam maar zeker verandering in.