Vacatures voor lassers bij uitzendbureau’s in 2017

De vraag naar lassers lijkt toe te nemen aan het begin van 2017. Steeds meer bedrijven in de werktuigbouw en in metaalconstructie hebben te maken met een groeiende toestroom van orders. Wanneer de bedrijven dit niet met hun eigen personeelsbestand kunnen opvangen doen ze dikwijls een beroep op uitzendbureau’s. Het personeel op de loonlijst van bedrijven schiet vaak in aantal te kort als een bedrijf in korte tijd haar productie hevig moet verhogen om aan de vraag van de klanten te voldoen. Het afslaan van orders is een luxe die veel bedrijven in de metaalsector nog niet kunnen veroorloven in 2017.

Stijgende vraag naar lassers

De vraag naar lassers neemt toe. Het valt op dat vooral in de jachtbouw en scheepsbouw meer vraag naar lassers ontstaat. In de aluminium jachtbouw zoekt men meestal MIG lassers en TIG lassers. MIG lassers worden meestal ingezet om de casco’s te lassen van de jachten. TIG lassers zijn geschikt voor rvs laswerk zoals het jachtbeslag. Dit is vaak zichtwerk. TiG lassers zijn moeilijk te vinden vooral als deze ervaring moeten hebben met zichtwerk. Cascobouwers die goed MIG kunnen lassen worden ook schaars op de arbeidsmarkt.

MIG lassen gaat sneller dan TIG lassen maar omdat met vaak aluminium moet lassen im de jachtbouw is dit niet eenvoudig.  De oxidehuid van aluminium is een harde beschermlaag voir het zachtere aluminium dat er onder zit. Deze laag moet vaak eerst verwijderd worden alvorens de lasser een lasverbinding kan gaan maken.

Ervaren lassers weten dit. In de machinebouw en staalconstructie zijn echter weer hele andere lastechnische aspecten aanwezig omdat men daar meestal niet met aluminium werkt maar met koolstofstaal of roestvaststaal. In de zuivel werkt men bijvoorbeeld vaak met roestvast staal omdat dit hygiënischer is dan koolstofstaal. Het oxideert immers minder snel en is bovendien een harder en dichter materiaal dan koolstofstaal.

Er is sprake van een stijgende vraag naar lassers maar het is niet eenvoudig om in die vraag te voorzien als technisch uitzendbureau. Intermediairs moeten nogal wat weten over lastechnieken en lasprocessen om hun klanten te kunnen ondersteunen bij hun personeelsvraagstukken.

Lassers verschillen omdat lasprocessen verschillen

Het blijkt dat er in de praktijk behoefte is aan verschillende soorten lassers. Technici weten dat er veel verschillende lasprocessen zijn en dat een MIG/MAG lasser niet per definitie geschikt is om TIG laswerk te doen. Deze lasprocessen verschillen onderling te sterk. Daarnaast gebruikt met bij TIG lassen net als bij MIG lassen inert gas. Dit is duurder gas omdat het geen of nauwelijks reactie aangaat met stoffen in de atmosfeer.

Daarom worden TIG en MIG lassen gebruikt bij inerte metalen zoals roestvast staal. Toch verschillen deze lasprocessen onderling. De toorts die gebruikt wordt voor TIG lassen is een niet-afsmeltende elektrode terwijl bij MIG lassen de elektrode feitelijk de lasdraad of het lastoevoegmateriaal is dat wel afsmelt en in het smeltbad opgaat. Bij het zoeken naar kandidaten voor een lasfunctie is het belangrijk dat de intercedent of het uitzendbureau goed weet wat de verschille  tussen de lasprocessen zijn.

Vacatures voor lassers

De vacatures die voor lassers worden opgesteld door metaalbedrijven of technische uitzendbureau’s dienen vooral duidelijk te zijn. De lassers die de vacatures lezen moeten weten om wat voor soort materialen het gaat en om wat voor soort lasprocessen. Verder moet een lasser weten of er alleen afgelast hoeft te worden of dat men ook aan de hand van tekeningen constructies en werkstukken moet samenstellen.

Meestal wordt ook in de vacature gezet welke lasdiploma’s nodig zijn. Deze lasdiploma’s zijn ingedeeld in verschillende niveaus die oplopen van niveau 1 tot en met niveau 4. Als het gaat om laswerk onder normeringen zoals de Europese EN norm of de Amerikaanse AWS norm is meestal een lascertificaat vereist.  Dit lascertificaat is persoonsgebonden en heeft een bepaalde houdbaarheid in tegenstelling tot de lasdiploma’s.

Lassen onder certificaat of certificaatlassen is meestal complexer omdat een lasser specifiek voir een bepaald materiaal en lasproces wordt getest. Daarbij wordt ook gekeken naar het lastoevoegmateriaal en de laspositie of lasposities. Ook het beschermgas is op het lascertificaat aangegeven. Dit is allemaal relevante informatie als men een lasser in een vacature duidelijk wil maken wat er voor laswerk gedaan moet worden.

Een duidelijke vacature voor lasser zorgt er voor dat het uitzendbureau en het inlenende bedrijf de juiste lassers kan werven voor een lasfunctie. Uiteraard dient men na het werven van de lassers wel een goede selectie te maken zodat de beste lasser gekozen wordt voor de lasklus. Die taak is aan een ervaren technische intercedent of aan het inlenende bedrijf. Soms wordt er ook een proeflas vereist om de kwaliteit van de lasser goed in kaart te krijgen tijdens een klein proefstuk.