UWV: bedrijven schakelen meer uitzendbureau en headhunters in om vacatures te vervullen in 2018

Het UWV geeft aan dat bedrijven in 2018 moeite hebben met het invullen van vacatures. Steeds meer bedrijven merken dat er nauwelijks kandidaten reageren op hun vacatures. Daarom blijven vacatures verhoudingsgewijs lang open staan. Omdat bedrijven echter wel te maken hebben met een stijgende productie en meer werkdruk zullen ze oplossingen moeten bedenken.

Openstaande vacatures
De oplossingen voor de openstaande vacatures zijn echter niet eenvoudig. Tijdelijk kunnen bedrijven wel een deel van de piekdrukte opvangen door een deel van hun personeelsbestand te laten overwerken. Wanneer de piekdrukte echter aan blijft houden moeten structurele oplossingen worden geboden en dan wordt het invullen van een vacature noodzakelijk. Om die reden zijn bedrijven bereid om meer te betalen om de juiste kandidaat voor hun bedrijf aan te trekken.

Uitzendbureaus en headhunters

Dat zorgt er voor dat bedrijven headhunters en detacheringsbureaus inschakelen in hun zoektocht naar geschikte kandidaten. Ook uitzendbureaus worden steeds vaker ingeschakeld om bedrijven te helpen met de werving en selectie van kandidaten. Deze intermediairs hebben vaak een groot netwerk en dat kan goed van pas komen als bedrijven uit hun eigen netwerk niet of nauwelijks geschikte kandidaten kunnen werven. Door het inschakelen van uitzendbureaus en headhunters in het werving- en selectieproces wordt de kans dat de vacatures alsnog worden ingevuld groter. In totaal lukt het de meeste bedrijven om bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures alsnog in te vullen.

Techniek en ICT
Volgens het UWV zijn de wervingsproblemen het grootst voor ICT-beroepen en technische beroepen. Op de bouw en in de techniek heeft men al geruime tijd last van een grote werkdruk en een tekort aan personeel. Ook in de ICT is er sprake van een personeelstekort. Uitzendbureaus en headhunters die werkzaam zijn in deze sectoren merken dat ze de toestroom van vacatures van hun opdrachtgevers nauwelijks meer aan kunnen. Dat betekent dat ook deze intermediairs het steeds lastiger vinden om de juiste kandidaten voor hun opdrachtgevers te werven en te selecteren.

Opleidingen en BBL

Er zijn nauwelijks nog geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt te vinden. Uitzendbureaus en headhunters hebben hiermee ook te maken. Toch zijn deze organisaties voor veel bedrijven een belangrijks steunpunt. Om die reden gaan de meeste intermediairs nu creatief op zoek naar oplossingen voor de vacatures en aanvragen die ze binnen krijgen. Er komt steeds meer de focus te liggen op het bieden van opleidingen, trainingen en BBL trajecten aan kandidaten. Op die manier kunnen kandidaten die in eerste instantie niet geschikt zijn toch geschikt gemaakt worden. Toch wordt het ook met BBL, opleidingen en trainingen lastig om een groot deel van de 251.000 vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt op te vullen. Het CBS heeft dit vacatureaantal vorige maand genoemd en dat aantal is een echt record.