UWV: 40 procent van de bedrijven heeft wervingsproblemen in 2018

Uitkeringsinstantie UWV geeft aan dat Nederland een krapte heeft op de arbeidsmarkt. Daardoor zijn vacatures steeds moeilijker in te vervullen. De uitkeringsinstantie geeft aan dat vier van de tien werkgevers moeite heeft met het invullen van hun vacatures. Deze bedrijven hebben daadwerkelijk te maken met wervingsproblemen.

Werving van kandidaten
Wervingsproblemen zijn in feite alle problemen die verbonden zijn aan het werven van kandidaten en sollicitanten voor vacatures die open staan. Van de bedrijven geeft zestig procent aan dat het tekort aan personeel zal zorgen voor een hogere werkdruk voor het personeel dat reeds bij het bedrijf in dienst is. Het UWV heeft onderzoek gedaan onder meer dan 6.700 bedrijven. Hieruit komt naar voren dat in totaal ongeveer veertig procent van de vacatures op de arbeidsmarkt inmiddels moeilijk ingevuld kan worden.

Intermediairs
Dat is een aanzienlijke stijging. In 2017 was ongeveer dertig procent van de vacatures nog lastig in te vullen. Bedrijven hebben dus meer werk en meer orders dan ze met hun huidige personeelsbestand en loonlijst kunnen verwerken. Daardoor komt er meer druk op het huidige personeel te staan. Werkgevers proberen in oplossingen te denken maar merken dat vacatures lang open blijven staan ondanks het feit dat ze de vacatures via verschillende wervingskanalen publiceren. Steeds meer bedrijven zoeken daarom om hulp bij headhunters, uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere intermediairs. De eigen netwerken van bedrijven zijn op dit moment al compleet uitgeput in de meeste gevallen.