Meer vacatures in de industrie in 2018

De industriële bedrijven in Nederland hebben te maken met een tekort aan personeel. Dat blijkt onder andere uit de grote hoeveelheid vacatures die open staan bij verschillende bedrijven in deze sector. Het Centraal Bureau van de Statistiek heeft tijdens een onderzoek naar het producentenvertrouwen verschillende bedrijven in de industrie gevraagd naar hun toekomstbeeld. Daaruit komt naar voren dat het producentenvertrouwen nog wel hoog is maar wel afneemt bij bedrijven in de industrie. Met name het tekort aan gekwalificeerd personeel zorgt voor een remmende factor en bezorgdheid onder bedrijven in de industrie.

Vacatures in de industrie
Uit het onderzoek van het CBS kwam naar voren dat 21 procent van de bedrijven in de industrie belemmerd wordt door het tekort aan personeel. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2017 toen nog 14 procent van de bedrijven in de industrie het tekort aan personeel als een belemmering had ervaren. Bedrijven in de industrie hebben vacatures op de arbeidsmarkt gedeeld via verschillende kanalen. Zo worden vacatures onder andere op jobboards op internet gezet en natuurlijk op de websites van industriële bedrijven gepubliceerd. Verder gaan steeds meer bedrijven in de industrie de samenwerking met uitzendbureaus en detacheringsbureaus opzoeken en intensiever maken. Zo hopen ze meer kans te krijgen op het vinden van geschikt personeel.

BBL en andere opleidingen
Ook opleidingen worden belangrijker in de industrie. Het gebrek aan ervaren onderhoudsmonteurs en operators zorgt er voor dat bedrijven mensen gaan ontwikkelen tot vakkrachten. Net als in de bouw en de techniek gaan ook industriële bedrijven meer geld en tijd steken in de opleiding en training van werknemers en toekomstig werknemers. BBL opleidingen en VAPRO A en VAPRO B opleidingen worden steeds vaker gegeven. Bedrijven in de industrie werken samen met opleidingsinstituten zoals ROC’s.

Door deze samenwerking hopen bedrijven de kennis en vaardigheden van hun eigen personeel te vergroten. Ook werkzoekenden op de arbeidsmarkt kunnen dikwijls in aanmerking komen voor opleiding en training voor een toekomstige functie in de industrie en productie. Deze sector draait steeds meer om technologie zoals meet- en regeltechniek, automatisering doormiddel van PLC’s en SCADA. Daar zijn specialisten voor nodig. BBL en andere opleidingen en trainingen kunnen mensen op het gewenste niveau brengen zodat de industrie ook in de toekomst een belangrijke sector blijft in Nederland.