Tweede Kamer overweegt om meer geld voor innovatie voor mkb beschikbaar te stellen

In Nederland wordt langzaam maar zeker de aandacht meer op innovatie gelegd. Momenteel heeft de overheid 20 miljoen euro gereserveerd om in 2015 bedrijven te ondersteunen op het gebied van innovatie. De VVD en PVDA geven nu in de Tweede Kamer aan dat midden- en kleinbedrijf (mkb) meer geld zou moeten ontvangen voor innovatie. VVD-Kamerlid Michiel van Veen benoemde dat ondernemers in Nederland graag willen investeren op het gebied van innovatie. Het beschikbare innovatiegeld komt echter lang niet altijd bij de ondernemers terecht omdat de meeste ondernemers ‘mis grijpen’. Kamerlid Jan Vos van de PvdA wil net als de VVD-er Michiel van Veen dat hier wat aan verandert.

Meer geld voor innovatie
Het PvdA kamerlid en het VVD kamerlid willen dat de regering nog eens een bedrag van 20 miljoen euro gaat uittrekken voor innovatie bij mkb bedrijven. Bedrijven in het mkb segment moeten worden gestimuleerd om kennis om te zetten in producten en diensten die goed verkocht kunnen worden. De bestaande regeling werkt volgens Kamerlid van der Veen goed maar moet worden uitgebouwd. Er moet volgens hem geld bij. De extra 20 miljoen die nodig is voor het midden- en kleinbedrijf moet volgens van der Veen worden weggehaald bij het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor het optimaliseren van de samenwerking met kennisinstellingen. In 2013 is ongeveer 50 miljoen euro van het bedrag dat hiervoor werd uitgetrokken niet benut. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zal in 2015 een bedrag van 10 miljoen euro investeren in het mkb. Dit bedrag wordt de Mkb-Innovatiestimulering Topsectorenregeling (MIT) genoemd. Het bedrag waar het PvdA Kamerlid en het VVD Kamerlid het over hebben (20 miljoen) komt nog over de geplande investering van minister Kamp heen.

Reactie van Technisch Werken
Het is duidelijk dat er in Nederland meer moet worden gedaan met innovatie. Landen zoals buurland Duitsland hebben innovatie al langer hoog op de agenda staan en zijn ook al actief bezig met het daadwerkelijk produceren van nieuwe technologische oplossingen en producten. In Nederland zijn een aantal bedrijven ook al actief bezig met innovaties. Toch blijkt een tekort aan geld voor veel bedrijven een groot probleem. Het pionieren van bedrijven blijft daardoor achterwege, bedrijven richten zich meer op bestaande producten dan op het ontwikkelen van nieuwe producten. De aandacht van de overheid met betrekking tot innovatie in het midden en kleinbedrijf is zeker niet overbodig. Het bedrag dat de overheid voor deze bedrijven uittrekt is behoorlijk. De overheid zal er echter goed op toe moeten zien dat het geld goed besteed wordt. Het is in het verleden vaak voorgekomen dat geld van de overheid verkeerd werd besteed en in onhaalbare projecten is gestoken.