Thuiswerken vaker in cao’s in 2022

Door de coronacrisis is het thuiswerken in Nederland meer op de agenda komen te staan van bedrijven. Dat is niet verwonderlijk want in de coronacrisis moesten veel mensen noodgedwongen thuiswerken. Bedrijven hebben daardoor ook het thuiswerken een onderdeel laten vormen van de bedrijfsvoering. Dat is natuurlijk een hele omslag geweest waar sommige bedrijven veel en andere bedrijven minder moeite voor hoefden te doen. Inmiddels is duidelijk geworden dat thuiswerken ook voordelen heeft buiten het feit dat er minder kans is op besmettingen voor bepaalde ziektes. Zo kunnen mensen die thuiswerken in hun eigen omgeving aan de slag en kunnen veel tijd besparen omdat ze niet hoeven te reizen. Daarnaast zorgt het thuiswerken er voor dat mensen minder aan het verkeer deelnemen waardoor er meer rust en minder files ontstaan op wegen. Dat is heel gunstig voor het verkeer maar ook voor het milieu omdat er ook minder uitlaatgassen zijn.

Voor bedrijven kan thuiswerken een besparing in de reiskostenverstrekking opleveren daarnaast kunnen bedrijven ook doormiddel van thuiswerken besparen op kantoorruimtes en kan het aantal bedrijfsmatige werkplekken worden gereduceerd. Geen wonder dat thuiswerken nog steeds een onderwerp is waarover werkgevers met werknemers in gesprek treden. Er worden ook afspraken vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten over thuiswerken. In totaal zijn in 122 van de 390 cao’s die in 2022 zijn ingegaan afspraken opgenomen over hybride werken. De kans is heel groot dat deze ontwikkeling doorgezet zal worden de komende tijd. Drie dagen op kantoor werken en twee dagen thuiswerken zijn daarbij het meest gebruikelijk. Volgens een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN is twee dagen vanuit huis werken voor werknemers inmiddels doorsnee geworden. Volgens de werkgeversvereniging zijn met name de dinsdag en donderdag hele populaire kantoordagen in Nederland. Dat kun je ook merken aan een terugloop in files op de wegen op die dagen.