Nederlandse industrie heeft in oktober 2022 ruim 3 procent meer geproduceerd

De Nederlandse industrie heeft in oktober meer weten te produceren ten opzichte van de maand oktober in 2021. Dit bericht werd vrijdag 9 december 2022 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek oftewel het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat er in oktober in totaal 3,3 procent meer is geproduceerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel er zeker sprake is van een groei in de productie is deze groei wel kleiner uitgevallen dan in de afgelopen anderhalf jaar.

Als men kijkt naar de bedrijven in de industrie dan heeft de helft daarvan in oktober meer geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar geleden. Daarbij valt op dat de machine-industrie vooral te maken had met een sterke groei. In deze sector vond de grootste groei plaats. Verder had ook de transportmiddelenindustrie te maken met een behoorlijke groei. Alleen heeft die sector te maken met een groot tekort aan chips. Dit chiptekort is ook in andere sectoren merkbaar. Ondernemers in de industrie hebben te maken met een kleine opleving. Ze zijn met name wat meer positief over de bedrijvigheid die ze de komende tijd verwachten. Niet alleen in Nederland is dit vertrouwen toegenomen. Ook in Duitsland is de stemming in de industrie iets beter geworden. Dat heeft met name te maken met het feit dat de Duitse bedrijven in de industrie minder negatief waren over de toekomstige bedrijfsomstandigheden.