Jongere werknemers hebben vaker last van de nadelige gevolgen van thuiswerken in 2021

Thuiswerken was voor de coronacrisis eigenlijk bij de meeste banen en functies niet aan de orde. Nu de coronacrisis echter haar intrede heeft gedaan is het thuiswerken juist veel meer normaal geworden. Vanuit de overheid wordt ook aangestuurd op thuiswerken. Doormiddel van thuiswerken zouden mensen meer thuis blijven waardoor er minder kans bestaat op besmetting op het werk met het coronavirus. Daarnaast bestaat er ook minder kans op besmetting op weg naar het werk toe. Geen wonder dat de overheid thuiswerken als belangrijk middel beschouwd in de coronacrisis en de bestrijding van de verspreiding van het virus.

Discussie over thuiswerken

Thuiswerken is een onderwerp van discussie geworden. Er zijn grote verschillen tussen functies maar ook tussen de werkplekken die mensen thuis hebben. Sommige mensen werken thuis achter de keukentafel terwijl andere mensen een aparte studeerkamer hebben. Er zijn verschillen in arbeidsomstandigheden thuis. Sommige mensen hebben een goed bureau en een goede bureaustoel terwijl andere mensen juist te maken hebben met een slechte werkplek met een slechte ergonomie. Dat alles kan voor klachten zorgen. Jongeren zouden bovendien vaker last hebben van de nadelige effecten van thuiswerken dan oudere werknemers. Dat heeft Kilian Wawoe, onderzoeker en specialist human resources aan de Vrije Universiteit, aangegeven in een artikel van de Volkskracht. Het artikel is geschreven op basis van onderzoek.

Minder ervaring

Volgens de onderzoeker hebben jongeren minder werkervaring en komen ze door het thuiswerken minder goed te weten hoe het er op kantoor aan toe gaat. Verder wordt het opbouwen van netwerken lastiger als men alleen maar thuis zit en niet fysiek contact heeft met collega’s. Daardoor zouden ze later in hun loopbaanontwikkeling worden geremd. Thuiswerken is bij veel bedrijven door de coronacrisis echter ingeburgerd. Er zijn nieuwe werkmethodes ontstaan en dat zorgt er voor dat mensen thuis mogen werken en daarin vaak ook gefaciliteerd worden door bedrijven. Een goede ontwikkeling. Bij veel bedrijven kan men thuis werken maar zal men op den duur weer naar het werk moeten komen wanneer de coronamaatregelen soepeler zijn geworden. Bedrijven worstelen dan met de toekomst. Houden ze een bepaalde regelmaat aan in het thuiswerken of schaffen ze thuiswerken af. De meningen zijn hierover verdeeld. Niet alleen bij de top van bedrijven maar ook op de werkvloer lopen de meningen over thuiswerken sterk uiteen.

Werkplek

Verschillende werknemers willen graag alleen maar op het bedrijf werken omdat ze dan een betere werkplek hebben en meer sociale contacten. Andere mensen zouden juist graag meer thuis willen werken om de spits te vermijden of omdat ze zich dan beter kunnen concentreren. Voor jongeren is thuiswerken vaak minder gunstig omdat ze graag sociale contacten hebben met leeftijdsgenoten. Wawoe vroeg tijdens het onderzoek 7.350 werkenden naar hun ervaringen met thuiswerken. Op basis van de antwoorden komt naar voren dat de belangen van jongeren maar beperkt worden meegenomen in de discussies over thuiswerken.