Tekort aan technische uitzendkrachten begin juni 2017

De technische arbeidsmarkt is nog steeds een markt van een groot aanbod aan vacatures en een groot tekort aan geschikt personeel. Technische arbeidskrachten zijn schaars. Het is voor uitzendbureaus in de techniek vaak al moeilijk om alleen al beschikbaar personeel te vinden dat in bezit is van een geldig VCA certificaat of een geldig heftruckcertificaat.

De eisen die worden gesteld aan sollicitanten die reageren op een vacature in de technische sector zijn naar beneden bijgesteld door de meeste technische bedrijven. Desondanks blijft het invullen van de openstaande vacatures moeilijk. Niet alleen bedrijven maar ook uitzendbureaus krijgen in de gaten dat tijdens de economische crisis te weinig is geïnvesteerd in de techniek en technische opleidingen.  Daardoor is er nu sprake van een tekort aan ervaren technici. Dit tekort moet opgevuld worden maar dat kost tijd.

Totdat er nieuwe ervaren goed opgeleide krachten beschikbaar komen worden echt alle technisch aangelegde personeelsleden ingezet. Daar zitten ook oude krachten bij die bijna aan hun pensioen toe zijn. Op leeftijd wordt nauwelijks meer gediscrimineerd en dat is toch een goede ontwikkeling.