Technische uitzendbranche in maart 2018

De technische uitzendbranche in Nederland draait goed aan het begin van 2018. In 2017 maakte deze sector al een behoorlijke groei door. Toen hebben veel uitzendbureaus in de techniek aanzienlijk meer uitzenduren geboekt omdat er meer werk was voor uitzendkrachten in de techniek. Nu is 2018 opnieuw een jaar waarin het goed gaat in de bouw en de techniek. Er staan meer technische vacatures open dan vorig jaar omdat er in 2017 een aantal vacatures vacant bleef. Nu zijn er in het eerste kwartaal van 2018 alleen maar meer vacatures bij gekomen.

Technisch personeel ontwikkelen
Er worden steeds meer specialisten gevraagd in de bouw en de techniek. De technologische ontwikkelingen gaan door ondanks het tekort aan personeel. Internet of things, domotica en mechatronica zijn technische disciplines waar specialisten nodig voor zijn. Ook binnen domotica en internet of things zijn steeds meer specialisaties op het gebied van software en hardware. Vaak ontwikkelen technici die reeds aan het werk zijn zich verder tot specialist op domotica, internet of things en mechantronica. Dat zorgt voor doorstroom maar er zijn weinig nieuwe instromers. Veel uitzendbureaus bieden daarom aan werklozen zonder technische achtergrond toch opleidingen aan waarmee deze groep toch in de techniek aan de slag kan.

VCU uitzendbureau
Het tekort aan technisch personeel zorgt voor problemen die creatief moeten worden opgelost. Daarin kunnen uitzendbureaus een belangrijke rol spelen. Vooral een VCU uitzendbureau kan een belangrijke positie innemen op het gebied van het ontwikkelen van flexpersoneel tot vakkrachten. Uitzendbureaus krijgen steeds meer de rol van loopbaanbegeleiders en loopbaanontwikkelaars. Ook in 2018 zullen uitzendbureaus een bijdrage leveren aan de techniek.