Update technische arbeidsmarkt door Technischwerken in maart 2019

De technische arbeidsmarkt is volop in beweging en dat blijkt ook uit de artikelen op technischwerken.nl. Met name de krapte aan personeel op de bouw en in de techniek is een veel voorkomend onderwerp in de artikelen. Technische uitzendbureaus zoals Technicum merken deze krapte en maken steeds intensiever gebruik van social media en persoonlijke netwerken om de geschikte kandidaat te vinden voor hun opdrachtgever. Het zoeken naar een geschikte kandidaat voor een opdrachtgever wordt steeds meer een specialisme.

BBL
Bedrijven in de techniek staan open voor BBL trajecten en andere ontwikkeltrajecten voor technisch personeel. Dat zorgt er voor dat technische uitzendorganisaties zich hier meer mee bezig houden. Daarvoor gaan uitzendbureaus samenwerkingsverbanden aan met opleidingsinstituten zoals het ROC. Uitzendbureaus in de techniek worden steeds meer de opleiders van toekomstige vakkrachten in de techniek.

Vacatures in de techniek
Ook de komende maanden zal de vraag naar technisch personeel blijven aanhouden. Dat blijkt onder andere uit de enorme hoeveelheid vacatures die worden gedeeld op social media, websites en jobboards op internet. Deze vacatures kunnen niet snel worden ingevuld omdat er vanuit de beschikbare werkloosheid te weinig geschikte kandidaten naar voren komen voor bedrijven. Door de grote vraag naar technisch personeel wordt de techniek wel interessanter voor mensen die zich oriënteren op hun loopbaan. Er nemen meer studenten deel aan een technische opleiding op LBO, MBO en HBO niveau ten opzichte van de economische crisis. Dat zorgt er voor dat de vacante posities op de arbeidsmarkt in de toekomst wellicht kunnen worden ingevuld.

Technische werken
Op technischwerken.nl zijn inmiddels ruim 5.600 teksten online verschenen. Een groot deel van deze artikelen gaat over de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de techniek. Dat deze onderwerpen voor een groot publiek op internet interessant zijn blijkt uit het aantal bezoekers dat inmiddels op ruim 4.000 bezoekers per dag is terechtgekomen. Technischwerken.nl hoopt in 2019 op ruim anderhalf miljoen bezoekers uit te kopen op jaarbasis.